czwartek, 13 czerwca 2024


 


WYCIECZKA DLA UCZNIÓW Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO
 
W dniu 10 czerwca odbyła się wycieczka dla uczniów uczęszczających na język kaszubski w roku szkolnym 2023/24.
W planie wycieczki był spacer do latarni nadmorskiej Stilo, który prowadził nas szlakiem turystycznym wśród pasma nadmorskiego. Potem dotarliśmy do skansenu w Klukach, gdzie dzieci i młodzież mogła zobaczyć i przyjrzeć się jak wyglądały zagrody wiejskie na Kaszubach 100 lat temu. Dzieci były zaskoczone umeblowaniem mieszkań oraz wyposażeniem kuchni.  Szczególną uwagę zwróciły na piec do wypieku chleba, który znajdował się poza domostwem. Dużą atrakcję stanowiły zwierzęta ( owce i gęsi), które wypasały się na terenie skansenu. Ostatnim miejscem zwiedzania były nadmorskie wydmy, które oglądaliśmy w Łebie. 
Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni energii do kolejnych wyzwań
w końcówce tego  roku szkolnego.

 

poniedziałek, 3 czerwca 2024

                                  DLACZEGO WARTO CZYTAĆ?

 PONIEWAŻ...

Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała. 
Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego.
 Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.
                                                Wisława Szymborska

piątek, 17 maja 2024

 

WYNIKI XII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "BAŚNIE I LEGENDY KASZUBSKIE"

 

Zosia Sapieha otrzymała Wyróżnienie w kategorii klas 1-3 za pracę plastyczną prezentującą legendę kaszubską "O chłopie, który oszukał diabła". 

Gratulujemy!!!


 53 Wojewódzki Konkurs Recytatorski "Rodno mowa"- eliminacje powiatowe.

Możemy pochwalić sukces odniesiony przez naszą uczennicę z klasy "O" -AGATĘ BOGDAŁ, która zajęła II miejsce w tym konkursie.

W etapie gminnym, który odbył się w Nowym Dworze Wejherowskim  nasi uczniowie również odnieśli sukcesy, które przedstawiają się następująco:

w kategorii klas "O"- 

Agata Bogdał   I miejsce

w kategorii klas 1-3 -

Justyna Stanisławczyk  3 miejsce

w kategorii klas 4-6

Martyna Albecka - wyróżnienie.

 GRATULUJEMY !!!


piątek, 26 kwietnia 2024

    Język kaszubski w naszej szkole:

informacje dla rodziców

W naszej szkole istnieje możliwość uczęszczania na lekcje języka kaszubskiego. Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności językowych i poznanie jedynego języka regionalnego w Polsce. Ponadto uczniowie odkrywają bogactwo kultury Pomorza, uczą się szacunku do regionu, poznają historię najbliższej okolicy i odkrywają swoje korzenie. Zajęcia języka kaszubskiego posiadają wysoką wartość edukacyjną, ponieważ są interdyscyplinarne – oprócz umiejętności językowych dzieci mają okazję rozwijać zdolności manualne, plastyczne oraz muzyczne (część zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów). Z tego względu program przedmiotu skierowany jest do wszystkich dzieci, nie tylko pochodzących z rodzin kaszubskich.

Zajęcia realizowane są w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z tym że w salach lekcyjnych odbywają się 2 godziny w tygodniu

W ramach trzeciej godziny realizowane są warsztaty, spotkania z regionalistami oraz wycieczki edukacyjne, które odbywają się w soboty. W związku z tym, że lekcje języka kaszubskiego finansowane są z dodatkowej subwencji oświatowej, wszystkie formy warsztatowe, zajęcia w terenie oraz podręczniki i zeszyty ćwiczeń, z których uczniowie korzystają podczas lekcji, są bezpłatne dla rodziców. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego, nadane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Naukę języka kaszubskiego może rozpocząć każdy uczeń (nie musi posiadać korzeni kaszubskich), którego rodzic złoży odpowiedni wniosek w sekretariacie szkoły – druk wniosku do pobrania powyżej. Dokument należy złożyć  na zasadzie dobrowolności do dnia 27 marca 2024r.. Wniosek złożony raz obowiązuje przez cały okres nauki dziecka w szkole podstawowej – czyli do końca VIII klasy (w przypadku zmiany szkoły, wniosek uwzględnia się również w kolejnej placówce).

 Uwaga!!!

W trakcie roku szkolnego, po dniu 29 września, nie ma już możliwości wypisania dziecka z zajęć!

Dla uczniów, którzy zostali zapisani na zajęcia, nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację i promowanie). Lekcje j. kaszubskiego nie są więc „kołem zainteresowań”, dla zapisanych dzieci mają taką samą wagę jak pozostałe zajęcia lekcyjne i obowiązują tutaj takie same zasady klasyfikacji. W klasie V i VI w ramach języka regionalnego realizowanych jest dodatkowo 50 godzin (łącznie) przedmiotu o nazwie „Historia i kultura społeczności kaszubskiej” (po 25 godzin rocznie w kl. V i VI). Nauczanie „Historii i kultury społeczności kaszubskiej” jest równoznaczne z zaliczeniem przedmiotu do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów dodatkowych, liczenie do średniej ocen, bez wpływu na klasyfikację i promowanie). Część godzin historii regionu może być realizowanych w terenie (np. w formie lekcji muzealnych, czy warsztatowych).

Na I etapie nauki języka kaszubskiego (klasy I – III) oceniana jest aktywność
i zaangażowanie ucznia w pracę zarówno podczas zajęć lekcyjnych, oraz w zadania
i projekty proponowane przez nauczyciela na terenie szkoły. Oceniana jest również chęć udziału
 w konkursach regionalnych. Na tym etapie w naszej szkole obowiązuje ocena zapisana stopniem (nie opisowa). Na II etapie nauki (klasy IV VIII) oprócz aktywności
i zaangażowania ucznia, oceniana jest również wiedza.

Wszystkie podręczniki do j. kaszubskiego przechowywane są w sali lekcyjnej, oznacza to, że dziecko nie jest dodatkowo obciążone. Ponadto, wiedza zdobywana jest wyłącznie podczas lekcji – nauczyciel nie zadaje prac domowych. Zajęcia odbywają się zgodnie z nową podstawą programową, z uwzględnieniem ćwiczenia umiejętności językowych (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie), z wykorzystaniem różnorodnych technik i zabaw edukacyjnych.

Zapraszamy i życzymy naszym uczniom miłej nauki i twórczego odkrywania Kaszub!

Nauczyciel  prowadzący: Jagoda Sapieha

Więcej informacji:

www.jezyki-mniejszosci.pl

http://www.skarbnicakaszubska.pl/informator-jezyk-kaszubski-w-szkole

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Zarząd Główny w Gdańsku tel. (58) 301-27-31, www.kaszubi.pl

Specjalista ds. oświaty: Lucyna Radzimińska: edukacja@kaszubi.pl

piątek, 5 kwietnia 2024

Dzień książki dla dzieci

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Jan BRZECHWA DZIECIOM TWARDA OKŁADKA Kolorowa Klas

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci został ustanowiony w celu promowania pięknej literatury i grafiki dla młodego czytelnika. 

Obchodzimy go każdego roku 2 kwietnia, w dniu urodzin Andersena.

 Co roku inny kraj jest gospodarzem tego dnia. 

W roku 2024 gospodarzem dnia jest Japonia, a tegoroczne hasło święta brzmi „Przemierzaj morza na skrzydłach wyobraźni”.


O tym, że z poziomem czytelnictwa w Polsce jest gorzej niż słabo, słyszeli chyba wszyscy. Podobnie jak o tym, że czytanie dzieciom jest ważne. Obrazek przedszkolaka zasłuchanego w głos mamy, taty, babci, dziadka czy niani wydaje się naturalny. Rzadziej widać zasłuchanego w głos kogoś bliskiego ucznia starszych klas podstawówki czy licealistę.

Wydawać by się mogło, że gdy dziecko pójdzie do szkoły i w miarę sprawnie czyta, nasza jako rodziców i opiekunów rola czytacza powinna się skończyć, a jedyne co powinniśmy robić to podrzucać ciekawe książki i zachęcać do czytania.

Fot. David D. CC BY 2.0

Fot. David D. CC BY 2.0

Jednak czytanie w tym początkowym okresie sprawia dzieciom jeszcze dużo trudności, muszą się one koncentrować na samym procesie czytania i czytają powoli, śledzenie  fabuły jest kłopotliwe, a czytanie zaczyna kojarzyć się z wysiłkiem a nie przyjemnością. Proste teksty do nauki czytania często nie są zbyt wciągające, a z kolei ciekawe książki są zbyt trudne do przeczytania dla ośmio- czy dziewięciolatka.  Z zapartym tchem będzie on jednak śledził losy bohaterów, jeśli książki będzie mógł wysłuchać. „Ponieważ większość dzieci w wieku szkolnym nie chce czytać, trzeba im czytać na głos, ale tak, by czytanie zawsze kojarzyło im się z przyjemnością, wybierając wspólnie ciekawe książki, czytając je z zaangażowaniem i nigdy nie traktując czytania uczniom na głos jako wstępu do odpytywania lub stawiania stopni” (źródło).

Czytanie również starszym dzieciom, nastolatkom a także żonie, mężowi, przyjaciołom czy dziadkom jest cennym przeżyciem. Nie koniecznie trzeba czytać całe książki, ale możemy dzielić się ciekawymi fragmentami, takimi które nas bawią, albo bardzo dały do myślenia. Wspólne czytanie i słuchanie daje impuls do rozmowy o ważnych i mniej ważnych sprawach, a przy okazji powala pobyć naprawdę razem i zaspokoić potrzebę bliskości.

Fot. Hans Splinter CC BY-ND 2.0

Fot. Hans SplinterCC BY-ND 2.0

Zasady uniwersalne codziennego czytania dzieciom opracowane przez fundację Cała Polska Czyta Dzieciom

 • Czytamy zawsze w atmosferze entuzjazmu i zachwytu dzieckiem i książką
 • Codziennie, regularnie, dobrze jest wybrać stałą porę i stworzyć rytuał czytania
 • Zawsze z myślą o sprawieniu dziecku przyjemności, nie za karę, czy z obowiązku – celem jest wyrobienie u dziecka trwałego skojarzenia czytania z przyjemnością
 • Wybieramy książki interesujące i odpowiednie dla wieku i poziomu rozwoju dziecka – uwzględniamy jego reakcje
 • Chronimy wrażliwość dziecka – nie wzbudzamy lęków i napięć
 • Dopasowujemy czas czytania do umiejętności skupienia się dziecka – zaczynamy od kilku minut
 • Nie zmuszamy dziecka, by siedziało spokojnie i bez ruchu – może się bawić, słuchając
 • Nie pozostawiamy dziecka z książką samotnie, gdy już zna litery, gdyż zniechęci się do czytania. Czytanie jest wtedy zbyt trudne, a dziecko traci główną atrakcję czytania: bliskość ważnej osoby.

Źródło: Cała Polska Czyta Dzieciom

Nie tylko w domu jest czas na czytanie. Fundacja  Cała Polska Czyta Dzieciom w kampanii  „Mądra szkoła czyta dzieciom” przekonuje, że czytanie w szkołach (wszystkich poziomów) wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Celem kampanii  jest zachęcenie dyrekcji szkół i nauczycieli do wprowadzenia codziennego czytania uczniom dla przyjemności do programu zajęć.

Realizowanie podstawy programowej bez rozwinięcia umiejętności językowych uczniów, to jak sianie ziarna na ubite klepisko. Na takim podłożu najlepsze ziarno nie wykiełkuje: dzieci słabo znające język nie rozwiną swego potencjału. Zadbajmy o rozwój kompetencji językowych uczniów, a okaże się, że nastąpi poprawa wyników ze wszystkich przedmiotów! Szkoły, które wprowadziły codzienne czytanie dzieciom przez nauczycieli, zaobserwowały wśród uczniów:

 • lepsze rozumienie tekstów i poleceń
 • łatwość wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • lepszą zdolność koncentracji
 • skłonność do refleksji oraz myślenia krytycznego i przyczynowo-skutkowego
 • wzrost motywacji do działania i nauki 
 • poprawę relacji z kolegami i czytającymi nauczycielami
 • wzrost ilości wypożyczanych i czytanych samodzielnie książek
 • mniej zachowań aspołecznych

Źródło: Mądra szkoła czyta dzieciom 

Nie wiesz jaką książkę wybrać?
Skorzystaj z podpowiedzi bibliotekarzy, oni na książkach znają się najlepiej, a także blogerów książkowych. Najlepsze naszym zdaniem blogi o książkach dla dzieci to:

https://biblioteczka-apteczka.pl/
http://czytanki-przytulanki.blogspot.com/

https://www.makiwgiverny.pl/

Polecajki książkowe znajdziecie też na naszym Instagramie.

 artykuł zaczerpnięty z : https://www.ekokalendarz.pl/miedzynarodowy-dzien-ksiazki-dla-dzieci/#more-8918

poniedziałek, 25 marca 2024

 

Święta wielkanocne tuż. tuż...

Zwyczaje i obrzędy wielkanocne są ważnym elementem tożsamości i przynależności ludzi      do miejsca, w którym mieszkamy.

W Polsce i na Kaszubach jest  wiele wspólnych zwyczajów. Wśród zapomnianych jest pogrzeb żuru i śledzia. Polegał na tym, że na początku Wielkiego Tygodnia tj. w poniedziałek zakopywano w ziemi śledzia oraz żur, które były symbolem kończącego się Wielkiego Postu.

Od wtorku wielkie sprzątanie, wymiatanie kurzu i pajęczyny, odkurzanie dywanów, aby od czwartku uczestniczyć w kościelnym obrządku świątecznym. W sobotę jeszcze święconka, a po mszy rezurekcyjnej wielkie świętowanie...  WYCIECZKA DLA UCZNIÓW Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO   W dniu 10 czerwca odbyła się wycieczka dla uczniów uczęszczających na język kaszubski w roku...